Saturday 8 September 2012

Sunday 2 September 2012

Põhiväärtused?

On iseenesestmõistetav, et rajades elu väärtustele nagu rahu, armastus ja enesega-rahul-olu, kujundame endile keskkonna (mille spetsid inimolevused ju on), mis on meeldiv ja liigset konfrontatsiooni vältiv. Kellele ikka meeldib pidev pingeline nõudmine. Üks võimalus on lihtsalt seosetut lausetäidet ajada, teine võimalus negatiivsuse peelgeldamist toimetada. Kuivõrd see külvab arusaamatust või ehk enamvõrdki: vääritimõistmist, peab iga kord olema saadaval neutraliseeriv lahendus -- vastutust kandev tegelane peab rakendama seda lahendust. Üks lahendus on selgesõnaliselt rõhuda rahu ja inimliku mõistmise põhiväärtusi -- mis naturaalkorras on tähtsamal positsioonil kui ükski üldine lepingusäte -- ning asjaolusid selle kohaselt tõlgendada.

Tuesday 24 July 2012

Bangla status update

still here. Going to a friends village home for a couple of weeks on Friday. Good for perfecting Bangla, which basic communication, reading and writing I will have learned by the time I start travelling back towards Europe.

Have been slowly working on my travel docs. After they're done, I will get moving. Unless I will find great opportunity or misery on the way back, I will be back in Europe still this year. Its perfect for the end of the world during my travels, but if it doesn't happen this time, I guess the next best thing is to get a job.

Friday 6 July 2012

random(10);


Meil kehtib sõna- ja mõttevabadus. Kas mul on õigus vaikida isegi siis kui ma oskaks anda vastuse?

Mis on teinud inimestega koolisüsteem? Harjutanud andma vastuse nii kiiresti kui võimalik.

Monday 25 June 2012

random(8);


Kultuurišokk juhtub siis kui silmaring liiga laiaks läheb.

Jõllitajad(Youtubes sama video: http://youtu.be/gwglr6D8fHI)

random(7);


Kui välku lööb ja müristab, on tänavad tühjad.